Kies uit één van de drie inspirerende workshops op de InterPactum & Friends 24-11-2023

Workshop Beleidsvorming hoe zat het ook al weer?

Waarom is dit een belangrijk/actueel onderwerp?

Wanneer je werkzaam bent bij een organisatie werk je elke dag mét beleid, voor beleid en door beleid. Het vormt daarmee de kern van werkwijzen, processen, projecten, regelgeving, etc.. Het is essentieel om je ervan te doordingen dat beleid niet uit de lucht komt vallen, maar dat het enerzijds te maken heeft met agendavorming en (daaropvolgend) vorming en evolutie van beleid. Als beleidsadviseur, bestuurder of manager is het belangrijk om dit systeem te snappen. Het kan je helpen om te beïnvloeden of om grip te krijgen op je sturingsproces.

Algemene/centrale vraag van de workshop

De algemene vraag is dan ook: hoe komen onderwerpen op de agenda van beleidsmakers en wat doen die er mee?

Inhoud van de workshop

We trappen af met de vraag wat beleid is. Door het samenvoegen van verschillende wetenschappelijke inzichten of definities komen we al een heel eind, maar wat vind jij als deelnemer nou wat beleid is? Dat scherp? Dan gaan we door naar het systeemmodel van Easton. Een inmiddels 50+ jaar oud model, maar die nog prima de procesgang van beleids(vorming) kan beschrijven. Daarbinnen maken we een uitstapje naar modellen die gaan over agendavorming. We bekijken modellen verklaring bieden hoe die urgente thema’s bepaalt worden en proberen hier ook wat vingeroefeningen mee te doen. Voor de fanatiekelingen raad ik aan om eens wat te grasduinen op internet op dit systeemmodel.

Wat kan je verwachten (interactief, seminar, etc.)

Van jullie wordt dus verwacht dat jullie met voorbeelden komen om de modellen te toetsen, maar dat er ook op elkaar gereageerd wordt. Laten we bij binnenkomst afspreken dat we 20% van de tijd praten over de theorie, de overige 80% is voor jullie. Wanneer we de zaal uit lopen moet iedereen weer opgefrist zijn hoe we komen tot de beleidsagenda en hoe dit beleid dan vervolgens tot stand komt en doorgroeit. Kortom, even uit de waan, terug naar de basis.

Workshop Contractmagement – grip in het sociaal domein

Waarom is dit een belangrijk/actueel onderwerp?

Gemeenten en hun maatschappelijke partners hebben de ene aanbesteding na de ander, om veelal complexe diensten of producten in te kopen om de burger/inwoner zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Algemene/centrale vraag van de workshop

Welke vraagstukken/vragen/problemen zijn er met betrekking tot contractmanagement?

Inhoud van de workshop & wat kan je verwachten (interactief, seminar, etc.)

Per organisatie verschilt of deze inkooptrajecten soepel verlopen en er ‘strakke deals’ worden gesloten. Een ‘strakke deal’ is echter geen garantie dat de inwoner ook daadwerkelijk de afgesproken kwaliteit ziet. Waar inkoop zich bezighoudt met “finding the value“, focust contractmanagement zich op “getting what is agreed” of zelfs “improving the value”.

Waar de functie van contractmanager voor de transitie nog zeldzaam was, zie je ondertussen dat deze tegenwoordig standaard aanwezig is in het sociaal domein. Echter komt de contractmanager vaak nog niet optimaal tot haar recht. Er ontbreekt vaak het gevoel van grip en de basis is veelal niet op orde.

Deze interactieve kennisdeling is er juist ruimte om samen naar alle vraagstukken/vragen/problemen te kijken met betrekking tot contractmanagement die spelen bij de aanwezigen. Het maakt daarin niet uit of je in meer of mindere mate ervaring hebt met contractmanagement. Zo zal er in ieder geval worden ingegaan op de inrichting van contractmanagement, zowel op abstract als praktisch niveau.

Workshop Kwartiermaken Gemeentelijke opvang van Oekraïners

Waarom is dit een belangrijk/actueel onderwerp?

Op 2 februari 2022 viel het Russische leger Oekraïne binnen waardoor er miljoenen Oekraïners op de vlucht sloegen. De EU maakte onder hoge druk een regeling waaronder Oekraïners opgevangen konden worden in de EU lidstaten. Momenteel verblijven er bijna 100.000 Oekraïners in Nederland. De prognose is dat dit aantal ook in 2024 zal blijven groeien.

Waarom is het realiseren van goede opvang voor Oekraïners zo belangrijk? De druk op de gemeentelijke opvang is sinds de start van de oorlog nog niet zo hoog geweest. Daardoor is de regeling voor de opvang van Oekraïners recentelijk verlengd tot 4 maart 2025. Daarnaast geeft een grote groep Oekraïners aan graag in Nederland te willen blijven om een leven op te bouwen. Dit maakt het goed inrichten van een gemeentelijke opvang en het inzetten op de integratie van deze doelgroep relevanter dan ooit.

Algemene/centrale vraag van de workshop

Hoe realiseer je als gemeente zo goed mogelijk een opvang voor vluchtelingen?

Inhoud van de workshop

In de workshop zal er een informatief deel zijn die de luisteraar meeneemt in de situatie en cijfers rondom de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is er aandacht voor het ambtelijke en het bestuurlijke proces rondom de opvang. Het laatste deel zal interactief zijn waarin de deelnemers worden gevraagd naar oplossingen voor lastige (beleids)keuzes die spelen rondom de opvanglocaties.

Wat kan je verwachten (interactief, seminar, etc.)

Dit is een gedeeltelijk interactieve workshop. 

Pim

Pim