Lees meer..

Door de verbinding tussen het Sociaal Domein en ruimtelijke ontwikkeling te maken zijn er mogelijkheden om de pijler ‘gezondheid’ binnen de Omgevingswet breder aan te vliegen. Deze verdiepingsslag willen wij maken in de inspiratiesessie de Omgevingswet en gezondheid. Op woensdag 17 oktober organiseren wij een inspiratiesessie waarvoor wij verschillende Gelderse gemeenten hebben uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.