Social Return on Investment (SROI) is iets terugdoen voor wat je ontvangt. Opdrachtgevers (veelal gemeenten) kunnen sociale voorwaarden stellen in de afspraken die ze met haar leveranciers en opdrachtnemers maken. Door deze voorwaarden effectief en efficiënt in te zetten kan aan maatschapelijke beleidsdoelstellingen worden voldaan.  Doel van die afspraken is om mensen die (al lang) zonder baan zitten duurzaam aan werk te helpen.

Waarom is er Social Return?

Social Return is in het leven geroepen om mensen die (al lang) zonder baan zitten duurzaam aan werk te helpen. Daarnaast verbindt het partijen om in de toekomst samen te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Door samen de handen in een te slaan, krijgen kwetsbare doelgroepen een grotere kans op deelname in het werkveld.

Visie Social Return

Social return staat al lang niet meer in haar kinderschoenen. Waar Social Return eerst als ‘5%-regeling’ werd gezien, is Social Return nu een opening tot dialoog met de markt. Door een bedrijfsmatige aanpak, de werkgever centraal te stellen en met heldere spelregels te werken is Social Return een middel om de inclusieve arbeidsmarkt tot stand te brengen.

Contactpersoon SROI