Kies uit één van de  vijf workshops/lezingen op de InterPactum & Friends 22 maart 2024.

Workshop  

Een ambitieuze corporatie – Portaal zet een kwartiermaker in 

Door Theo Profijt en Mounaim Abdelkhalki

Organisaties zijn altijd in ontwikkeling, zo ook corporaties. Hoe kun je (onderdelen van) de organisatie ontwikkelen zonder de corebusiness te verstoren of zelfs deze direct te versterken?  Voor welke uitdagingen staat een moderne woningcorporatie en wat kan een kwartiermaker daar aan bijdragen?

Een moderne woningcorporatie als Portaal staat voor veel uitdagingen. Aan de hand van de missie en visie en de strategische doelen van Portaal gaan we naar de dilemma’s en keuzes die gemaakt moeten worden in de dagelijkse praktijk. Specifiek gaan we kijken naar de dynamiek die renovaties hierin spelen en wat daar kansen kunnen zijn.  De rol van de kwartiermaker wordt daarbij uitgelicht en wat de meerwaarde van deze rol is voor een organisatie als Portaal. Samenwerking in de organisatie is cruciaal en samenwerking met andere organisaties is onvermijdelijk of wenselijk. Dat gaat echter niet vanzelf.

In deze workshop gaan we aan de hand van de uitdagingen kijken naar praktische uitwerkingen van samenwerken. Met de deelnemers wordt gekeken naar welke ervaringen zij hebben met samenwerking binnen en buiten de eigen organisatie door een Do’s and Don’ts lijst te maken. Zo leren we van elkaar.

Lezing/Workshop

Voorrang geven aan sociale ondernemingen. Hoe doe je dat? 

Door Karen Góngora

Waarom is dit een belangrijk/actueel onderwerp? 

Sociale ondernemingen worden steeds relevanter in een wereld waar alternatieve en innovatieve oplossingen nodig zijn om sociale problemen aan te pakken. Sociale ondernemingen kunnen worden opgevat als organisaties die, ongeacht de rechtsvorm en het gekozen bedrijfsmodel, een product of dienst aanbieden om op verschillende niveaus niet alleen economische, maar ook sociale waarde te creëren. 

 Stel je nu voor: je bent een stakeholder (bijv. een afdeling van de overheid) die sociale ondernemingen wil ondersteunen. Je hebt echter beperkte middelen (bijv. geld of trainingen). Dus het is niet mogelijk om alle initiatieven te ondersteunen. Je moet kiezen.., maar hoe dan? 

Algemene/centrale vraag van de workshop 

Meestal wordt er gekeken naar de sociale impact van ondernemingen, maar waar moet je nu op letten bij nieuwe, jonge ondernemingen om ze te prioriteren? 

Inhoud van de workshop 

In deze workshop wordt een model gepresenteerd dat stakeholders kan helpen om sociale ondernemingen te selecteren. Dit model wordt het Prioriteringsmodel voor [Sociale] Ondernemingen (PRIME) genoemd, dat bestaat uit een driehoek waarbij elk van zijn hoeken een traditionele organisatievorm representeert (denk bijvoorbeeld aan een besloten vennootschap, een coöperatie, of een stichting). Elke traditionele organisatievorm is gericht op een bepaald belang (d.w.z. een algemeen, een kapitaal- of een gemeenschappelijk belang) en een bepaalde winstoriëntatie (d.w.z. winst als doel, winst als een middel of geen winstdoelstelling).  

Een ideale sociale onderneming zou in het middelpunt van de PRIME moeten staan, en ondernemingen zouden voorrang kunnen krijgen naarmate ze dichter bij dit middelpunt staan.
In het midden staan betekent dat sociale ondernemingen alle belangen en alle winstoriëntaties combineren en daardoor meer kans hebben om succesvol te zijn in het creëren van sociale impact. 

Wat kan je verwachten (interactief, seminar, etc.) 

Er wordt van jullie verwacht dat jullie eerst heel goed luistert, want dan gaan we aan de slag en proberen we een paar Nederlandse organisaties in het model te plaatsen en beslissen we (theoretisch) aan welke we onze steun moeten toekennen. 

 *Dit model maakt deel uit van de promotieonderzoek van Karen Gongora. Je kan hier meer lezen. 

Workshop

Hervormingsagenda

Door Sofie Kemps

Waarom is dit een belangrijk/actueel onderwerp? 

In de zomer van 2023 is de landelijke Hervormingsagenda bestuurlijk vastgesteld. In de Hervormingsagenda zijn tien grote opgaven geformuleerd om de jeugdhulp en het jeugdhulpstelsel duurzaam te verbeteren. Alle gemeenten, maar met hen vele andere partijen zoals zorgaanbieders en het onderwijs moeten de komende jaren met deze opgaven aan de slag.  

Algemene/centrale vraag van de workshop 

Welke opgaven herken je uit je eigen werk en welke aandachtspunten geef je mee? 

Inhoud van de workshop 

Deze workshop biedt een korte inleiding in de opgaven van de Hervormingsagenda. Daarna gaan we samen aan de slag om kansen en bedreigingen binnen jouw werkveld in kaart te brengen. 

Wat kan je verwachten (interactief, seminar, etc.) 

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek om de kansen en bedreigingen die betrekking hebben op hun eigen werkveld te bespreken. Deze workshop vraagt een actieve deelname. Deelnemers kunnen elkaar bevragen, prikkelen en inspireren.  

Workshop – interactief

Social Return On Investment anno 2024 en verder….

Door Hélène Peters

SROI is in aanbestedingsland niet meer weg te denken. SROI heeft zich bewezen maar ook ontwikkeld in de laatste jaren. Maar de arbeidsmarkt zit momenteel in een hoogconjuctuur. Is SROI nog hét instrument om in te zetten anno 2024? En, hoe dan verder?

Tijdens deze interactieve workshop nemen wij u mee in: Wat is SROI? Waarom SROI? En, hoe kunnen we SROI inzetten in deze tijd van hoogconjuctuur? Wij nodigen u uit om hierin mee te denken.

Workshop

Levensloopaanpak

Door Masja Kruse en Sem Deurloo

De Levensloopaanpak is gestart naar aanleiding van enkele calamiteiten die de samenleving hebben geschokt; de directe aanleiding was de moord op oud-minister Els Borst in 2014.

De levensloopaanpak gaat over samenwerken in regionale netwerkvormen voor betere ondersteuning en zorg aan mensen met een psychische stoornis en/of verslaving en/of een verstandelijke beperking én een hoog veiligheidsrisico.

Masja Kruse en Sem Deurloo onderzochten bij een aanbieder van deze levensloopaanpak waarom deze samenwerking niet vanzelf gaat.

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp