Samen strijden in een ‘war on talent’.

Gepubliceerd op 27 oktober 2021

Het kan geen enkele organisatie vandaag de dag ontgaan zijn; we leven in een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor blijft er werk liggen, prioriteren we nog maar een keer en/of doen we een beroep op de huidige collega’s om (wéér) een stap extra te doen.

De komende tijd gaat dit niet veranderen. Sterker nog, de arbeidsmarkt wordt nog krapper. Waar wij voorheen, net als andere organisatieadviesbureaus binnen de publieke sector, tientallen aanmeldingen kregen op een vacature, krijg je er nu slechts een aantal. Ons beleid om altijd te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit, maakt het ook niet altijd gemakkelijk. Door nog meer maatwerk in het wervingsproces denken wij toch de juiste mensen aan te spreken.

In het verlengde van bovenstaande wordt er veel aan jong talent ‘getrokken’. Bijvoorbeeld door het aanbieden van interessante traineeship, (te) aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en/of directe baangaranties. Helaas met als effect een zorgwekkend resultaat. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van het jonge talent hun traineeship dan wel ontwikkelprogramma niet afmaakt of erna niet in dienst komt bij desbetreffende organisatie.

Als InterPactum hebben wij de afgelopen jaren ons best gedaan om zoveel mogelijk talent te ‘boeien en binden’, te ondersteunen bij hun ontwikkeling en vanzelfsprekend zo lang mogelijk te behouden. Vanzelfsprekend behoud je mensen, dus niet alleen talent, door goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Er is veel meer dan dat. Het gevoel ergens bij te horen, de ruimte krijgen om te blijven ontwikkelen en je gehoord te voelen wanneer het even tegenzit wegen soms minstens net zo zwaar.  Hierin hebben wij successen geboekt, maar net zoveel geleerd.

Ondanks de ‘war on talent’ kiezen wij er niet voor om een concurrentiestrijd aan te gaan met publieke of private partners. Waarom? Alleen kijken naar het eigen belang van de eigen organisatie past niet meer bij deze tijd.

Het talentprogramma InterPactum Academie 2021 geeft mij een trots gevoel. Een talentprogramma waarin ‘aan de poort’ geselecteerd is op een juiste balans tussen IQ en EQ. Vervolgens onder begeleiding van meer ervaren collega’s een jaar actief bij zowel onze opdrachtgevers als interne projecten. Aangevuld met training, coaching en opleiding.

Gelukkig ben ik niet de enige met dit trotse gevoel. Vanuit diverse evaluaties, met vanzelfsprekend de deelnemers, begeleiders en opdrachtgevers aan tafel, kregen wij mooie en bruikbare feedback: “Een goed georganiseerd programma”. “Prima afwisseling in onderwerpen”. “Gedeeld eigenaarschap van alle collega’s”. De reactie van een van de grootste gemeenten van Nederland die er twee in huis heeft: “Wat een leuke mensen hebben jullie toch weer, houd die stevig vast”, was bijna vanzelfsprekend.

We zijn op de goede weg!

De feedback was niet alleen maar positief. Er zaten ook een aantal waardevolle lessen in. De opbouw in het programma kon bijvoorbeeld sterker. Uiteraard in het licht van hoe we ons talent nog beter kunnen ontwikkelen richting het adviseurschap. We hebben geleerd hoe we nog beter aansluiten bij de wensen van het jonge talent, zowel nu als in de toekomst. De belangrijkste wensen van de talenten hebben wij, door periodiek te evalueren met elkaar, nu duidelijk in beeld: direct impact maken, excellente begeleiding en zoveel mogelijk maatwerk tijdens én na het programma.

Hier moeten we wat mee!

Door de wensen van het talent continu voor ogen te houden denken wij ook de volgende generatie adviseurs aan ons te binden. Ondanks de ‘war on talent’ kiezen wij er niet voor om een concurrentiestrijd aan te gaan met publieke of private partners. Waarom? Alleen kijken naar het eigen belang van de eigen organisatie past niet meer bij deze tijd. Ofwel, de beste match gaat boven de wens van de organisatie.

Bovendien zien wij de ontwikkeling van talent als een gezamenlijke maatschappelijke opgave. Hoe groot of klein de afstand tot de arbeidsmarkt nu is. Samen bereik je meer dan alleen.

Waarom dan niet samen?

Als InterPactum hebben wij met een aantal publieke en private partners uit ons netwerk het initiatief genomen een gezamenlijk een nieuw talentprogramma, genaamd Publiek Innovatief Talent (PIT), te ontwikkelen. PIT is een publiek/privaat talentprogramma voor young professionals met maximaal twee jaar werkervaring die zich in willen zetten voor maatschappelijke opgaven. Het unieke aan dit programma is dat het talent uitstroomt als ‘best-match’. Tijdens het programma maken deelnemers op diverse manieren kennis met de diverse kanten van het publieke domein om vervolgens bij een van de publieke partners óf een organisatiebureau in dienst te gaan. Ondernemerschap binnen de publieke sector is ook een optie. De grootste winst in mijn ogen? De deelnemer heeft een breder beeld van de diverse organisaties en kiest (nog) duurzamer. Een van de partners kiest iemand die de organisatie al kent (en vice versa) én iemand die twee jaar intensief begeleid is. De partners en deelnemers leren elkaar ook kennen gedurende de samenwerking, ook als (nog) niet samengewerkt is. Dit opent vast nieuwe deuren.

Ik vind het mooi om te zien dat iedere aangesloten partner ziet dat het samen kan, en misschien wel moet. De belofte dat we hierop samenwerken en dat we altijd zorgen dat er na twee jaar een enthousiaste ambassadeur staat, is gemaakt.

Wij starten in 2022 met 10-15 publieke- en private partners. Mochten andere publieke partners willen aansluiten, dan kan dit. Er is nog ruimte voor enkele plaatsen. PIT start begin 2022.

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp