Ranesh Balla

Adviseur
Als kind vroeg ik mij al af hoe de wereld in elkaar zit. Waarom wonen mensen in een bepaalde wijk, waarom staan gebouwen waar ze staan en hoe participeren mensen in de samenleving?

Moeilijk zichtbare groepen in beeld brengen

De wereld om ons heen roept bij mij vragen op: welke sociale processen liggen ten grondslag aan maatschappelijke ontwikkelingen en hoe resulteren deze in de fysieke leefomgeving? Daarom heb ik Sociale Geografie en Planologie gestudeerd. Ik wil begrijpen waarom de wereld is zoals hij is en hoe we met elkaar de samenleving kunnen verbeteren. Door deze studie kan ik analytisch en onderzoek-technisch sociale ontwikkelingen peilen én advies geven over diverse maatschappelijke vraagstukken.

Binnen het sociaal domein ontstaat een spanningsveld tussen de overheid en haar burgers. Dit spanningsveld is voor mij een fantastisch werkterrein waarin ik steeds meer antwoorden krijg op de vragen die mij als kind al bezighielden. Als adviseur bij InterPactum wil ik een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van doelgroepen die moeilijk zichtbaar zijn voor de samenleving. Ik heb een frisse blik op de onderwerpen social return, inclusiveness/diversiteit en ik houd mij bezig met data-analyses en advies over sociale vraagstukken.

T +316 25 14 34 65
M ranesh@interpactum.nl

Bouriciusstraat 14
6814 CW Arnhem