PRODUCTEN

DEZE PRODUCTEN

ONDERSTEUNEN ONZE

DIENSTVERLENING

Kwaliteitsdialoog

“Van opdrachtgeverschap naar partnerschap”
Naast opdrachtgever bent u als gemeente ook partner in het zorglandschap. In het kader van transformatie denkt u samen met zorgaanbieders na over wat de kwaliteit moet zijn van de zorg en dienstverlening. Als gemeente bepaalt u kaders en resultaten, maar schrijft niet voor hóe dit moet worden bereikt. Hierin ligt de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De Kwaliteitsdialoog van InterPactum geeft vorm aan gezamenlijke kwaliteitsgesprekken en toetst of de geboden kwaliteit voldoet aan de afspraken. InterPactum is hierin uw regisseur

Onderzoek jeugdzorg

Veel jeugdhulpregio’s in Nederland worstelen sinds 2015 met de gegevens over de productie en financiën van de (boven)regionale aanbieders van jeugdhulp. De gegevens blijken niet altijd voldoende consistent en overtuigend, daarnaast is in enkele gevallen sprake van een forse overschrijding van het budget. Veelal ligt hier een discrepantie tussen de cliëntenadministratie en de daadwerkelijk geleverde zorg en facturatie.
Hoe gaat u dit vanaf nu voorkomen? Met welke gegevens wilt u het gesprek met de aanbieders voeren? En hoe weet u dan dat die gegevens nu wel kloppen?

InterPactum verricht onderzoek naar de daadwerkelijk geleverde productie. Dit onderzoek ligt in het verlengde van de controletaken van contractmanagers en financieel adviseurs van jeugdhulpregio’s. Indien nodig kan InterPactum met haar Big-geregistreerde adviseurs op detail nagaan in hoeverre geleverde zorg en beschikking en/of indicatie overeenkomen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan een constructief gesprek plaatsvinden met als uitkomst controleerbare verbeterpunten en afspraken. Uiteraard doen we dit binnen de wettelijke kaders rondom privacy en gemeentelijke bevoegdheden

Cursus Contractmanagement

InterPactum biedt dé training contractmanagement en contractbeheer aan binnen het sociaal domein. Tijdens de tweedaagse training komen het contractmanagementproces, de vaardigheden van een contractmanager en -beheerder en de inkoop uitgebreid aan bod. We besteden veel aandacht aan je rol binnen de gemeentelijke organisatie, in relatie tot de inkoop en de verschillende afdelingen, en zorgen ervoor dat je duurzame relaties met je contractpartners kunt bouwen, met een optimale benutting van het contract. Met onze nazorg bij jou op locatie garanderen we je succes.

Periodiek starten we een nieuwe cursus.

Cursus Social Return

InterPactum biedt de Cursus Social Return voor Social Returncoördinatoren die zich graag verder ontwikkelen tot expert op het gebied van Social Return. Een hands‐on benadering waarin verschillende facetten van Social Return worden belicht. Onder andere rollenspellen, intervisie en behandeling van best practices binnen Social Return zijn terugkerende werkvormen tijdens de cursus.

Periodiek starten we nieuwe cursussen Social Return en houden we intervisie voor Social Returncoördinatoren. De 5 cursusbijeenkomsten zijn over het jaar.

Monitor SR

Monitoring en borging van resultaten van Social Return zijn in veel gemeenten en provincies nog steeds grote uitdagingen. Snel en helder overzicht krijgen van de resultaten vormt een probleem voor veel organisaties, maar is essentieel voor het behalen van een goede invulling van Social Return.

De Social Return Monitor van InterPactum biedt de oplossing, in de vorm van een handzaam, vanuit de praktijk ontwikkeld, monitorsysteem. Deze web based applicatie ontlast alle betrokken partijen en verhoogt direct het rendement van Social Return.

Kennisbank Social Return

Ben je op zoek naar de state of the art kennis op het gebied van Social Return en Social Impact? Of loop je voorop in ontwikkeling en wil je ervaringen met collega’s uit de kenniskring delen? Op de Kennisbank Social Return brengen wij vraag en aanbod van kennis bij elkaar. Je kan er gemakkelijk, gebundeld en gecategoriseerd praktische informatie en voorbeelden vinden. Bijvoorbeeld bestekteksten, een communicatiestrategie of best practices van een branchegerichte benadering.

Neem contact met ons op

adres:
Bouriciusstraat 14
6814 CW Arnhem

T +316 53 29 83 21
M info@interpactum.nl