NIEUWS

INTERPACTUM

IN BEWEGING

Interpactum volgt de ontwikkelingen binnen ons werkveld op de voet. En wij delen de nieuwe ontwikkelingen graag met u.

Burgerparticipatie en Omgevingswet

Hoe creëer je als gemeente meer representativiteit en diversiteit in het proces van burgerparticipatie? Om een antwoord te formuleren op deze vraag heeft InterPactum een onderzoek uitgezet bij de gemeenten Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Oude-IJsselstreek en Oost-Gelre....

Interview met Marieke Sanders

Een interview met Marieke Sanders over de leergang Ketenregie en hoe ze haar kennis, die ze heeft opgedaan tijdens deze opleiding, in de praktijk brengt bij opdrachtgevers. Je hebt samen met Anneke Ros de leergang ketenregie gevolgd en met succes afgerond.Ja, we...

Nieuwsbrief 6 # oktober 2018

In de nieuwsbrief van oktober 2018 leest u onder meer over onze evaluatie van de toepassing van SROI bij een grootschalige aanbesteding bij de Provincie Limburg, geven we een nieuwe update over de ontwikkeling van SAM (Strategisch Aanbieders Management) en houden we u...

InterPactum in het nieuws: onderzoek Limburgse inzet Social Return

In opdracht van de Provincie Limburg heeft InterPactum een onderzoek uitgevoerd naar de invulling en realisatie van Social Return on Invesment (SROI) in het project Buitenring Parkstad Limburg. Dit project is één van de grootste infrastructurele projecten in de...

SAM: strategisch en effectief omgaan met je aanbieders

Een goed gekozen gemeentelijke inkoop en contractmanagementstrategie zorgt voor focus, daadkracht en effectiviteit in de relatie met uw aanbieders. Dat kost veel tijd omdat kennis moet worden verworven en die professionele kennis is kwetsbaar. Om de verworven kennis...

Inspiratiesessie Sociaal Ondernemen

In de hedendaagse maatschappij wordt de vraag naar sociaal ondernemen steeds groter. Sociaal ondernemers zijn in staat om met hun ‘impact first-gedachte’ gemeenten bij te staan in de maatschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan. In mei heeft InterPactum voor...

Ontwikkelingen Interpactum

In de afgelopen jaren hebben wij samen met onze opdrachtgevers vorm mogen geven aan de transitie en de transformatie binnen het sociaal domein. Wij zijn wederom dankbaar dat wij met diezelfde, maar ook nieuwe, opdrachtgevers inmiddels weer aan de slag zijn om nog meer...