NIEUWS

INTERPACTUM

IN BEWEGING

Interpactum volgt de ontwikkelingen binnen ons werkveld op de voet. En wij delen de nieuwe ontwikkelingen graag met u.

uitdagingen en kansen bij Regionale Samenwerking

Regionale samenwerking is per definitie een complex speelveld. InterPactum werkt in het sociaal domein, met name met inkoop, beleidsontwikkeling of contractmanagement. Vaak kom je in een regionale samenwerkingsvorm terecht. Er zijn veel samenwerkingsverbanden in...

brainstormsessie

De inclusieve arbeidsmarkt en de coronacrisis In april hebben we een samen met veertien professionals een brainstormsessie gehad over de inclusieve arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. In onderstaande infographic vindt u de uitkomsten van deze sessie. Doe er uw...

offensief inclusief

Samen met uw organisatie willen wij vol “in de aanval gaan” op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt om daarin meer resultaten te behalen. Ons ‘Offensief Inclusief’- programma richt zich op gemeenten en organisaties die zich meer willen richten op sociaal en...

Een Corona-checklist ontwikkeld door InterPactum

Hoe blijf je in deze tijd “in control” en hoe voorkom je dat je acties mist? InterPactum heeft een checklist ontwikkeld om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen bij de vraag of zij niets over het hoofd zien in deze vreemde tijden. De checklist is opgebouwd uit...

allemaalmeedoen.nl

Een compleet burgerparticipatie-programma ontwikkeld door InterPactum. Doel in de nieuwe omgevingswet vanaf 2021 is dat burgers en maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen over wat zij belangrijk vinden in hun leefomgeving. De nieuwe omgevingswet stelt...

Leer- en Ontwikkelnetwerk Sociale Dienst De Liemers van start

De Regionale Sociale Dienst (RSD) van de gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort wil klanten meer werkfit maken.Een belangrijk onderdeel van die ambitie is een professionelere samenwerking met externe partners, zoals werkgevers en dienstverleners. Daarom is...

Wet verplichte GGZ een feit

“Een goede technische voorbereiding is belangrijk, maar gezamenlijk eigenaarschap in de keten is onmisbaar." “Niet alles is nieuw, maar alles wordt anders”. Met die geruststellende én waarschuwende woorden werd op 28 november jl de Wvggz netwerkconferentie geopend in...

Een nieuw zwembad in Amsterdam

Een zwembad is veel meer dan een sportaccommodatie. Na een school en winkels zien inwoners het liefst een zwembad in de nabijheid van huis. Leren zwemmen is deel van onderwijs, van opvoeding, en draagt bij aan een gezonde leefstijl en ontmoeting van mensen.Menno...

Familiedag – a day at the farm

Familiedag in het teken van werken en leven op de boerderij. Elk jaar gaan de InterPactianen met hun gezinnen samen een dag op pad. Dit jaar op 29 september jl. werd de zondag doorgebracht op een boerderij behorende bij het landgoed Kernhem in Ede. Te gast bij boerin...

Startfase Partnerschap Jeugdbescherming Gelderland

Een van de belangrijkste conclusies in de verkenning was dat partnerschap begint bij de organisatie zelf.InterPactum heeft uitgebreide kennis van het publieke domein en het organiseren van publiek-private samenwerking. Wij worden daarom niet alleen door...