“Een goede technische voorbereiding is belangrijk, maar gezamenlijk eigenaarschap in de keten is onmisbaar.”

“Niet alles is nieuw, maar alles wordt anders”. Met die geruststellende én waarschuwende woorden werd op 28 november jl de Wvggz netwerkconferentie geopend in ‘mijn’ Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.

Geruststellend was ook de grote opkomst en de collegiale sfeer onder aanwezigen vanuit gemeenten, de GGZ, politie en justitie. Want een goede technische voorbereiding is belangrijk, maar gezamenlijk eigenaarschap in de keten is onmisbaar. Zeker in het overkomen van de onvermijdelijke kinderziektes na een complex implementatietraject zoals die van de Wvggz.

Inmiddels zijn de eerste ervaringen opgedaan. Waar het ketenproces nog gefinetuned moet worden wordt goed samengewerkt vanuit de bedoeling. Bijzonder vind ik de bevlogen terugkoppeling van bestuurders die cliënten voor het eerst spreken (horen) vóórdat ze iemand gedwongen zorg opleggen. “Die taak uitbesteden zou verboden moeten worden!” aldus één van hen.

Ik kijk met trots terug op een geslaagd implementatieproces waar ik komende twee maanden de laatste hand aan leg.

Marieke Sanders is senior projectleider/adviseur bij InterPactum. Haar expertise is netwerksamenwerking.

Wethouder gemeente Epe – mevrouw De Waard – Oudesluijs – aan het woord tijdens de netwerkbijeenkomst Wvggz in de sfeervolle dorpskerk van Wilp.