Een van de belangrijkste conclusies in de verkenning was dat partnerschap begint bij de organisatie zelf.

InterPactum heeft uitgebreide kennis van het publieke domein en het organiseren van publiek-private samenwerking. Wij worden daarom niet alleen door overheidsinstanties, maar ook door zorgaanbieders of woningcorporaties gevraagd of we iets voor hen kunnen betekenen. Een mooi voorbeeld hiervan is het traject Partnerschap dat we voor Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) hebben opgezet.

Jeugdbescherming Gelderland stelde ons de vraag hoe zij zich het beste kunnen verhouden als partner in plaats van sec opdrachtnemer richting bijvoorbeeld gemeenten en andere externe stakeholders. Op deze wijze wil JbGld (nog) meer vraaggericht werken met als belangrijkste doel de beste zorg voor kinderen in een complexe omgeving.

Samen met JbGld hebben wij de hulpvraag verkend en de behoefte vastgesteld. Een van de belangrijkste conclusies in de verkenning was dat partnerschap begint bij de organisatie zelf. Ofwel betrek hierin de gehele organisatie bij zowel het verkennen van de hulpvraag als bij de uitvoering ervan.

We hebben alle teams bezocht en aan de hand van verschillende thema’s hebben we met de teams ‘de dialoog’ gevoerd. Een gesprek waarin we de betekenis van partnerschap hebben verkend. In het gesprek ging het niet alleen over professionaliteit en samenwerking, maar ook over successen, trots en drijfveren. Dit leverde persoonlijk en krachtige input op die we hebben verwerkt in een kansenmatrix. Hierin hebben we samengevat waar de kracht zit van de organisatie en deze vervolgens vertaald naar concrete kansen (de hoe-vraag) om de vervolgstappen richting partnerschap te zetten. Momenteel vertalen we de opbrengst richting een aanpak met en voor de ketenpartners van JbGld.

Door middel van een flyer hebben we de gehele organisatie meegenomen in de kansen die benut kunnen worden. Die terugkoppeling is onmisbaar, gedurende het hele traject. Medewerkers vormen immers de basis voor samenwerking en partnerschap.

Ook geïnteresseerd in het opzetten van partnerschap? Neem dan contact op met dirk@interpactum.nl.