Een zwembad is veel meer dan een sportaccommodatie. Na een school en winkels zien inwoners het liefst een zwembad in de nabijheid van huis. Leren zwemmen is deel van onderwijs, van opvoeding, en draagt bij aan een gezonde leefstijl en ontmoeting van mensen.

Menno Schermer is sinds 1 september jongstleden projectleider in opdracht van Sport & Bos en Team Maatschappelijke Vastgoed van de gemeente Amsterdam en onderzoekt scenario’s voor een nieuw binnenzwembad in Amsterdam Oost.

Een zwembad is veel meer dan een sportaccommodatie. Na een school en winkels zien inwoners het liefst een zwembad in de nabijheid van huis. Leren zwemmen is deel van onderwijs, van opvoeding, en draagt bij aan een gezonde leefstijl en ontmoeting van mensen. Logisch dat de gemeente Amsterdam bewoners, zwemverenigingen en andere maatschappelijke organisaties laat meedenken in de beginfase van planontwikkeling. InterPactum ondersteunt dit traject onder meer met behulp van een online participatie-instrument, ontwikkeld in samenwerking met het Utrechtse Argu.

De opdracht aan InterPactum is om scenario’s te beschrijven en advies te geven over de vervolgstappen. Hoe moet het toekomstige zwembad er uit zien? Aan welke functies is behoefte? Welke locatie in Amsterdam Oost is het meest geschikt? Amsterdam groeit de komende decennia sterk aan de oostkant van de stad met woningbouw in de bestaande wijken.

Maar de vraag is niet alleen wat de huidige behoefte is maar ook vooral hoe de wensen van inwoners veranderen van 2020 naar 2030 en 2040? Een zwembad is immers een investering voor heel lange tijd. Op de bijgevoegde foto zijn zwemmers te zien bij de opening van het Sportfondsenbad Oost einde jaren ’20 van de vorige eeuw. Nog steeds bezoeken jaarlijks meer dan 200 duizend mensen het zwembad. Nog steeds een succes!

Hoe wordt een nieuw zwembad zo duurzaam mogelijk gebouwd en hoe kan zwemmen slim gecombineerd worden met andere sport, onderwijs of gezondheid en welzijnsfuncties? Januari 2020 moet er een duidelijke visie liggen en de gemeente Amsterdam beslissen over de vervolgstappen.