De Regionale Sociale Dienst (RSD) van de gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort wil klanten meer werkfit maken.

Een belangrijk onderdeel van die ambitie is een professionelere samenwerking met externe partners, zoals werkgevers en dienstverleners. Daarom is Interpactum-collega Niels Springeling als projectleider van het Leer- en Ontwikkelnetwerk het LEON aan het optuigen voor de RSD.

Met de input uit een uitgebreide marktconsulatie is eind 2019 het LEON in de markt gezet. Het openbare contracteringsproces is met succes doorlopen en de RSD heeft per 1 januari 2020 met 47 externe dienstverleners prestatie-gerichte afspraken gemaakt. Deze partijen (van reïntegratie-bedrijven tot jobcoaches en van medisch adviseurs tot ROC’s) hebben gezamenlijk bijna 150 producten aangeboden die door de klantmanagers van de RSD bij een passende klantvraag kunnen worden ingezet.

Al deze producten worden in een interactieve webbased instrumentengids geplaatst en toegewezen aan één van de tegels uit het werklandschap, zodat de klantmanagers onder iedere tegel best-passend aanbod voor hun klanten kunnen vinden en inzetten.

Naast alle strategische partners uit 2019 hebben zich voor het LEON ook diverse nieuwe aanbieders aangemeld. Bijna alle nieuwe aanbieders zijn gecontracteerd en kunnen nu in de praktijk hun meerwaarde en innovatie bewijzen. Verder is het goed om te zien dat ook de dwarsverbanden tussen het Onderwijs en Rëintegratie ontstaan doordat meerdere partijen een gezamenlijk aanbod hebben ingediend.

De interne uitrol van het LEON bij backoffice en frontoffice van de sociale dienst vindt momenteel plaats, waaronder een druk bezochte kennismakingsmarkt op 20 januari jongstleden, waarbij de aanbieders elkaar ook onderling beter kunnen leren kennen.

Daarmee is de start van de samenwerking tussen Overheid, Ondernemers en Onderwijsinstellingen stevig neer gezet. ‘Als deze drie disciplines goed op elkaar afgestemd zijn, kunnen we werken aan een constructieve samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen om aan de slag te gaan. Alleen als we de wensen en mogelijkheden van alle partijen kennen, komen we tot een goede basis’, aldus projectleider Niels Springeling.