Binnen de samenwerking met gemeenten kan de expertise de zorgaanbieder bieden beter benut worden.

Vorige week was het de Week van Zorg en Welzijn. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openden hun deuren en lieten zien wat werken in zorg en welzijn is. Een goede mogelijkheid om de zorg echt van dichtbij te zien.

Daarom ging InterPactum (de junioren) op bezoek bij Pro Persona, een aanbieder die voornamelijk GGZ aanbiedt voor jeugdigen, volwassenen en ouderen.

Op de Pro Persona-locatie ‘de Braamberg’ zijn onze junior adviseurs in gesprek gegaan met een psycholoog en behandelaar over jeugdigen. Hij gaf uitleg over de route van diagnostiek naar behandeling, diversiteit en intensiteit van de problematieken en over hoe een behandeling werkt. Gedurende het gesprek werd duidelijk dat de expertise die Pro Persona kan bieden beter benut kan worden, vooral binnen de samenwerking met gemeenten.

Op de Acute Deeltijd Behandeling Ouderen-afdeling (ADBO) komt soms heftige problematiek voor. Vaak blijkt het te gaan om een combinatie van somatische en psychische of psychogeriatrische problematiek. De afdeling biedt de basis om cliënten, eventueel met medicatie, uit een crisissituatie te helpen. In gesprek met de verpleegkundigen blijkt dat vooral de doorstroming van cliënten naar andere zorgorganisaties effectiever kan verlopen. Dit wordt mede veroorzaakt door overlappende problematiek van de cliënt, waardoor niet altijd de goede keus voor bepaalde zorg wordt gemaakt.

Het is belangrijk om verbinding te blijven zoeken binnen het werkveld, dat is evident. Naast kennis levert het vooral wederzijds begrip en inzichten op waarmee wij het sociaal domein (nog) beter kunnen inrichten!