In opdracht van de Provincie Limburg heeft InterPactum een onderzoek uitgevoerd naar de invulling en realisatie van Social Return on Invesment (SROI) in het project Buitenring Parkstad Limburg. Dit project is één van de grootste infrastructurele projecten in de Provincie Limburg en betreft een rondweg rondom de Parkstad-regio. De aanleg van de Buitenring is begonnen in 2012 en is inmiddels bijna afgerond. Met een Social Return-eis van 2,53 miljoen euro biedt het project de Provincie Limburg een uitgelezen mogelijkheid om met SROI impact te hebben in de Parkstad-regio. InterPactum heeft met een groot aantal betrokkenen interviews afgenomen en documentatie geanalyseerd en gepresenteerd in een onderzoeksrapport.

Uit het onderzoek van InterPactum blijkt dat de SROI-eis ruimschoots is gehaald in dit project. Belangrijke succesfacturen die InterPactum constateert in het rapport zijn het hebben van een centraal aanspreekpunt in de vorm van een SROI-coördinator, de pragmatische en doelgerichte invulling van SROI en het draagvlak bij de opdrachtnemer voor SROI.

Klik hier voor het onderzoeksrapport en hier voor het persbericht. Voor meer informatie neem contact op met Rombout Jas (rombout@interpactum.nl) of Dirk Jansen (dirk@interpactum.nl).