Het blijft eigenaardig dat er zoveel geschreven wordt over de ambities en teleurstellende ervaringen van de overheid, maar weinig over het perspectief van de burgers op burgerparticipatie.

InterPactum is op dit moment bezig met verschillende pilots om de beleving van burgers in relatie tot burgerparticipatie in kaart te brengen. Met behulp van deze pilots kunnen (semi-) publieke organisaties meer maatwerk bieden en inspelen op de behoeften van burgers.

Waar klanttevredenheidsonderzoek de normaalste zaak van de wereld is, is onderzoek naar verwachtingen en ervaringen van burgers nog zeldzaam.

Een van onze pilots loopt op dit moment bij een woningcorporatie in Gelderland. In deze pilot kijken we naar de ervaring van burgers binnen een participatieproces. De eerste stap is in de vorm van een QuickScan die gebaseerd is op wetenschappelijke factoren. Hiermee brengen we in kaart waar verbeterpunten zich bevinden, maar ook wat succesfactoren zijn. Burgers kunnen anoniem laten weten hoe zij het gehele proces hebben ervaren. Uit deze pilot komt als verbeterpunt naar voren dat er grote verschillen bestaan tussen de belevingswereld van burgers en die van de professionals. Hetgeen resulteert in diverse situaties van onbegrip en onduidelijkheid. Een positief punt daarentegen, is dat door persoonlijk contact én ontmoeting burgers nieuwe contacten opdoen en met elkaar in gesprek raken.

Op basis van de QuickScan kan InterPactum een vervolgtraject opzetten. In samenspraak met de opdrachtgever kijken we hoe we gezamenlijk de opzet en de inzet van burgerparticipatie zo optimaal mogelijk kunnen vormgegeven. InterPactum ondersteunt en adviseert de opdrachtgever gedurende het gehele participatieproces.

Wilt u meer weten over dit meetinstrument of de werkwijze van InterPactum? Neem dan contact op met Roy Liebrand via roy@interpactum.nl of 06 – 50 54 94 42.