Een compleet burgerparticipatie-programma ontwikkeld door InterPactum.

Doel in de nieuwe omgevingswet vanaf 2021 is dat burgers en maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen over wat zij belangrijk vinden in hun leefomgeving. De nieuwe omgevingswet stelt burgerparticipatie verplicht maar geeft geen kader en stelt geen eisen aan het HOE. Zowel provincies als gemeenten zijn verplicht achteraf te motiveren hoe zij burgerparticipatie hebben ingericht en uitgevoerd.

Los van de introductie van een nieuwe omgevingswet is er een sterke maatschappelijke trend waar te nemen die wij ‘directe democratie’ of crowd sourcing kunnen noemen. Participatie varieert van ‘draagvlak creëren en informeren’ via ‘meepraten’ naar ‘meebeslissen en co-creatie’. De gemeente krijgt een andere dialoog met mensen; naar betrokkenheid vooraf, in plaats van bezwaren achteraf.

InterPactum ontwikkelde allemaalmeedoen.nl, een innovatief Burger Participatie Programma. Onze kracht is het toepassen van het programma op maat voor onze opdrachtgevers. Door Allemaalmeedoen uit te voeren ontstaat actieve betrokkenheid bij de gewenste doelgroep(e), nieuwe ideeën en plannen ontstaan en worden gedeeld en draagvlak en samenwerking komt tot stand bij de vormgeving en uitvoering van beleid of plannen. De deelnemers komen écht in actie. Wanneer gewenst verzorgen wij de projectleiding of managen het gehele programma bij onze opdrachtgevers.

Onderdeel van het programma is de Burger Participatie Index (BPI). De BPI dient als soort van O-meting en is hulpmiddel om te kunnen vaststellen hoe het staat met participatie in een organisatie. De nadruk ligt hier in het bijzonder op wat de doelgroep(en) bijvoorbeeld inwoners van een gemeente, vinden van de mogelijkheden om mee te kunnen denken en of beslissen. Met dit onderdeel van het programma wordt onder meer betrokkenheid gemeten. De BPI kent een stevige theoretische basis en kan op verschillende momenten in een participatieproces worden ingezet: vooraf, tussentijds en ter evaluatie. Dit geeft onze opdrachtgevers goede mogelijkheden in handen om met bijdragen van de deelnemers beleid te maken en/of concrete projecten te stoten of bij te sturen.

De belangrijkste onderdelen van het InterPactum Burger Participatie-programma zijn kort samengevat:

– De Burger Participatie Index (BPI) (het online-instrument waarmee iedere gemeente (organisatie) haar burgerparticipatie analyseert en op basis daarvan een score krijgt). App versie via Gemeentepeiler.nl.

– Een heldere doelgroepen-analyse

– Een slimme op maat gemaakte online enquête (mogelijkheid om via app te gebruiken)

– Een discussieplatform (online en via app te gebruiken) – Indien gewenst bijeenkomsten en workshops geleid door onze ervaren projectleiders

– Een (bestuurlijke) rapportage fase.

– Een ‘maatwerk’ crowdfunding-platform om budget toe te wijzen aan door deelnemers gepresenteerde ideeën.

– Advies over de meest logische aanpak van implementatie op basis van de genomen besluiten en wanneer gewenst capaciteit bij de uitvoering van opdrachten en projecten of implementatie van beleid.

InterPactum werkt in haar Burger Participatie Programma samen met Gemeentepeiler.nl, I&O Research, Argu.co en anderen. Met de ‘standaard’-diensten en producten van onze samenwerkingspartners maken wij maatwerk voor onze opdrachtgevers.

In 2018 deden wij onderzoek bij een aantal gemeenten met betrekking tot de stand van zaken ten aanzien van participatie in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Dit jaar hebben wij opdrachten waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelde uitgevoerd voor Woningcoöperatie Talis in Nijmegen en verschillende opdrachten uitgevoerd voor de Gemeente Amsterdam. Onlangs stond één van onze opdrachten ‘nadenken over nieuwe zwembaden in Amsterdam Oost’ in de schijnwerpers via onder meer Het Parool.

https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-onderzoekt-waar-nieuw-zwembad-in-oost-aan-moet-voldoen~bf4ba36f/