MAATSCHAPPELIJK

VERANTWOORD

ONDERNEMEN

Wie we zijn ziet u in wat we buiten werktijd doen.

Niet alleen tijdens ons werk houden wij ons bezig met het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. InterPactianen zijn buiten werktijd ook actief op diverse projecten die in het teken staan van MVO. Een aantal voorbeelden zijn: op vrijwillige basis workshops geven aan werkloze alleenstaande ouders die onder de Participatie Wet vallen, het zijn van een “taalmaatje” om inburgeraars de Nederlandse taal sneller machtig te maken, organiseren van benefietavonden om geld op te halen voor chronische ziektes, helpen bij de vluchtelingenopvang, bijdragen aan projecten van het Rode Kruis en het Amsterdams Buurvrouwen Contact.

InterPactum vindt het belangrijk om als organisatie collectief een steentje bij te dragen aan de maatschappij en moedigt haar adviseurs aan dit met volle overgave te blijven doen. Hiervoor worden tijd en budget beschikbaar gesteld, zodat alle medewerkers de mogelijkheid krijgen vrijwilligerswerk te doen.