Marieke Sanders

Adviseur – Zorg & Welzijn
marieke@interpactum.nl
06-25084601

De rode draad in Marieke haar loopbaan is de publieke zaak: werken aan maatschappelijke doelen binnen een politiek-bestuurlijke context. De sociale (verander)agenda stelt publieke en private organisaties voor een uitdaging die een breed publiek raakt. In dat krachtenveld vervult zij als adviseur en projectleider een waardevolle rol.

Marieke gelooft in de kracht van bruggen slaan en samenwerking. Haar kracht ligt bij het leggen van verbindingen. Ze is in staat vraagstukken snel te doorzien, om daarin met de scherpte van een frisse blik knelpunten aan te pakken en kansen te verzilveren. Daarbij stuurt ze altijd op kwaliteit van de inhoud, het proces en goede samenwerking.

Bijdragen van Marieke