Leiders met Liefde en Lef

Gepubliceerd op 1 maart 2021

Mijn missie is om netwerken opgavegericht en grenzeloos met elkaar te laten samenwerken, onder het motto ‘doen wat nodig is, daar zijn we samen van!’

Problemen in de samenleving en hulpvragen van kwetsbare inwoners houden zich niet aan domeingrenzen en wettelijke kaders. Die grenzen moeten dus ook niet merkbaar zijn in de oplossingen. Dat betekent dus wel dat het netwerk moet functioneren als één geheel.

Die verbinding tot stand brengen in netwerken, over domeingrenzen heen, dat is mijn werk.

Het Zorg en Veiligheidshuis Noord en Oost Gelderland is een voorbeeld van een netwerkorganisaties, waarin gemeenten, zorgketens en de strafketen samen oplossingen realiseren voor mensen die problemen hebben en die problemen geven. Soms vraagt dat uitvoeringskracht, soms bestuurskracht. Op tactisch niveau gestut met dienstige beleidskaders en management afspraken. In het Zorg en Veiligheidshuis ligt daar een goede basis voor, die onder de noemer ‘doorontwikkeling’ wordt gefinetuned. In de rol van adviseur-procesbegeleider mag ik dat proces voeden en begeleiden.

Een andere netwerkopgave, waarin ik de rol van opgavemanager heb, is de omvorming van daklozenopvang naar een palet van arrangementen wonen met begeleiding in de regio Achterhoek. De Achterhoek wil dakloze inwoners en inwoners die dreigen dakloos te raken duurzaam perspectief bieden op een (t)huis in één van de regio gemeenten. Dat wil zeggen: een eigen, passende en betaalbare woonplek met de begeleiding en ondersteuning die nodig is om een goede (door)start te maken. Dat betekent ook: met zorg voor de buurt. Daarvoor regisseer ik opgavegerichte samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke opvang organisaties, woningbouwcorporaties en andere netwerkpartners die nodig zijn om dat perspectief mogelijk te maken.

De bestuurders en professionals die ik ontmoet bij de ontwikkelingen die ik vorm geef hebben een paar dingen gemeen: het zijn leiders die vooruitlopen op de troepen, die vanuit liefde voor de goede zaak het lef hebben om nét dat stapje verder te gaan met de bedoeling voor ogen: sámen échte oplossingen realiseren voor mensen en de samenleving. Een feest om met zulke mensen te werken!

De kern van opgavegericht samenwerken wat mij betreft:

  • de mensen (de maatschappelijke opgave) als vetrekpunt nemen voor wat we doen;
  • werken met ‘the whole system in the room’, want iedere speler heeft een eigen perspectief op de opgave en de beste oplossing. Alleen samen hebben we het totaal beeld;
  • als netwerk functioneren als één geheel. Vanuit het perspectief van de cliënt, zijn/haar omgeving en de samenleving is het succes van alle partijen samen het enige dat telt;
  • ruimte en randvoorwaarden scheppen voor de professionals ‘met liefde en lef’ om te kunnen doen wat nodig is op het moment dat dat nodig is. Dat wil zeggen: mandaat én rugdekking;
  • een veilige en stimulerende leeromgeving scheppen voor (door)ontwikkelen ‘on the job’. Wat werkt houden we vast, wat niet werkt laten we los of passen we aan. Zo werken we samen aan een duurzame oplossingen die voor iedereen werken.

Herkent u dit? Laat het me weten!

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp