Je staat niet IN de file, je BENT de file.


Gepubliceerd op 12 juli 2021

Deze uitspraak hoorde ik laatst tijdens een webinar over maatwerk in het sociaal domein en heeft me aan het denken gezet. Als adviseur binnen de overheid kun je zowel onderdeel zijn van de oplossing als van het probleem. Vooral dat laatste laat zich niet snel herkennen.

Uiteraard heb ik me ook vaak verbaasd over bureaucratische processen, financiële schotten, ingewikkelde mandaten, belemmerende werking door privacy wetgeving en de starheid van informatiesystemen. Zaken waar ik voor de buitenwereld vaak een onderdeel van uitmaakte. Als ik eerlijk ben denk ik dat mijn samenwerkingspartners mij ook wel eens ervaren hebben als onderdeel van de probleem-keten.

Dit balanceren tussen onderdeel zijn van de oplossing maar soms noodgedwongen ook onderdeel zijn van het probleem vormt een spanningsveld. De paradox van zorgvuldig en integer omgaan met de besteding van belastinggeld langs de visielijnen van beleid en gelijke behandeling, en tegelijkertijd zoveel mogelijk maatwerk proberen te creëren voor de unieke omstandigheden waar burgers vaak in verkeren en urgente behoefte aan hebben. Wanneer ga je conformeren en wanneer ga je rebelleren? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven, mocht u het weten dan hoor ik het graag! Het komt neer op persoonlijke opvattingen, overtuigingen en in staat zijn een omgeving te creëren waarin afwijken van de norm kan zolang dit ten goede komt aan de burger. In de volksmond, je moet het verschil willen maken.

Het afgelopen corona jaar heeft veel impact gehad op vrijwel iedereen, ook voor diegene met financiële problemen. Daarbovenop kwam nog een keer de toeslagen affaire. In mijn huidige opdracht op het gebied van schuldhulpverlening zie en hoor ik het leed van dichtbij en de impact die dit heeft op de kwaliteit van leven. Juist dat is voor mij de drijfveer om met mijn samenwerkingspartners maximaal de ruimte te zoeken om deze groep zo goed mogelijk te helpen. Daar hebben ze recht op.

Voordat we straks weer in de file naar het zuiden staan (of beter gezegd de file zijn), hierbij aan iedereen de oproep om na de zomer ook die “rebelse” kant wat vaker te tonen, maak het verschil!

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp