Onder ‘IP Actueel’ nemen de Interpactianen (onze adviseurs) je mee in hun werkveld, gekoppeld aan de actualiteit.

Vaak zijn teams lastig te begrijpen. Wat gebeurt er, waarom gebeurt dit maar ook hoe gebeurt dit? En tot samenwerking komt het vaak niet. Lastig? Nee hoor! Het vinden van de levensader die het hart van samenwerking voedt kan eenvoudig zijn. Door het bestuderen van de dynamiek achter deze groep, door te stellen van het strategisch vraagstuk met de doorvertaling naar de operatie en het tactisch niveau, en weer terug maak je van groepsdynamiek geen abstracte materie meer. Maar hoe krijg je die dynamiek nou goed in beeld?

Groepsdynamiek gaat verder dan de som der delen; het is de magische kracht die ontstaat wanneer individuen hun krachten bundelen en samenwerken naar een gemeenschappelijk doel. Een vruchtbare voedingsbodem krijgen we enkel en alleen door een diversiteit aan perspectieven, het bestuderen van houdingen en gedragingen en het vinden van de juiste veerkracht voor innovatie. Pas dan krijg je een goede vertaling van strategie naar operationeel naar tactiek. In de komende 100 woorden leg ik uit hoe jij deze vruchtbare voedingsbodem krijgt.

Omarm diverse perspectieven

Het samenspel van unieke ideeën en denkwijzen brengt een niveau van creativiteit en probleemoplossend vermogen voort dat moeilijk te bereiken is in een minder diverse omgeving. Verschillend perspectief van niveau, functie, achtergrond en kennis.

Bestudeer houdingen en gedragingen

Waar zit de juiste machtsdynamiek, wat is de wenselijke kracht en houding binnen het juiste krachtenveld, wat is jouw positie en waarin voldoe jij aan jouw lidmaatschap binnen de groep?

Veerkracht voor innovatie

We schrikken van organisatieverandering, -ontwikkeling of reorganisatie. In een snel veranderende maatschappelijke én vaak politieke omgeving is het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden essentieel.

Hoe lever jij advies? Kijk jij naar jouw organisatie en de dynamiek in jouw organisatie? Zie jij groepsdynamiek ook als noodzakelijke bouwsteen voor succesvolle organisaties? Individueel samenwerken met een pad naar duurzaam succes.

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp