Onder ‘IP Actueel’ nemen de Interpactianen (onze adviseurs) je mee in hun werkveld, gekoppeld aan de actualiteit.

Vluchtelingen in oud Hotel De Roskam Rheden – inburgering? Door Mathieu Wonink en Sander Landman

Mathieu werkt als projectleider Sociaal Domein aan de Oekraïene opvang in de gemeente Rheden. Onder zijn verantwoordelijkheid valt onder andere de taak om Oekraïners zo goed mogelijk toegang te verlenen tot alle voorzieningen die het sociaal domein rijk is. Zo begeleidt hij het proces tussen opvangvoorziening en de gemeente zodat Oekraïners tijdig worden ingeschreven, makkelijker werk kunnen vinden en passend onderwijs krijgen. In samenwerking met alle sociale partners en organisaties uit de gemeente ontstaat er verbinding waardoor Oekraïense vluchtelingen hun nieuwe omgeving eigen kunnen maken en mee kunnen draaien in de maatschappij.

Klik hier voor het artikel in ‘De Gelderlander’.

Oekraïners vallen onder de zogenaamde ‘Regeling Tijdelijke Bescherming’. Dit is een andere regeling dan waar asielzoekers of statushouders onder vallen. De Wet Inbugering is dus op hen niet van toepassing. Inburgeren en de Nederlandse taal eigen maken is voor Oekraïense volwassenen dus niet verplicht. 30 procent van de Oekraïners geeft aan graag in Nederland te willen blijven om te wonen en te werken, ook als de oorlog ten einde is. Dit vooruitzicht maakt het extra belangrijk om als gemeente in te zetten op snelle arbeidsparticipatie en het eigen maken van Nederlandse taal en cultuur.”

 Sander heeft te maken met het eigen maken van de Nederlandse taal binnen de contracten ‘Inburgering en Volwassenen Educatie’. Als regionaal contractmanager zet hij zich samen met Taalscholen en de gemeenten in om leerroutes zo goed mogelijk te laten aansluiten bij inburgeraars. Hoewel er voor Oekraïners geen verplicht karakter is, kan dit wel een enorme stimulans geven om snel mee te doen aan de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. Per gemeente is het verschillend hoe de nadruk hierop wordt gelegd. Ten aanzien van de financiering van inburgeraars: dit filmpje van de VNG laat kort zien dat de financiering nu bij gemeenten ligt en waarom dit zo waardevol is voor inburgeraars.

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp