InterPactum Academie

In februari 2021 is de InterPactum Academie (IPA) voor het eerst van start gegaan.

De recent afgestudeerde, junior adviseurs draaien bij ons direct volledig mee. Zo doen ze praktijkervaring op bij verschillende opdrachtgevers en binnen meerdere aandachtsgebieden van het sociaal domein.

Gedurende het jaar krijgen de junior adviseurs inhoudelijke modules aangeboden door collega’s, bijvoorbeeld over het reilen en zijlen binnen gemeenten, maar bieden we ze ook intervisie en loopbaancoaching. Zo ontwikkelen ze zich zowel op persoonlijke als op professioneel vlak.

 

IPA-breed

Het mooiste neveneffect is dat deze ontwikkeling doorsijpelt in de hele organisatie. De IPA is niet alleen bedoeld voor de junior adviseurs. De medior- en senior adviseurs zijn actief betrokken doordat zij een bijdrage leveren, maar ook zelf aan het denken worden gezet over hun eigen ontwikkeling. Zo leren we van elkaar en houden we de kwaliteit hoog.

Contact