Frederike Roetering

Adviseur
“In de publieke sector gaat het over hoe je doelen definieert en meetbaar maakt”

Stoppen als het werk gedaan is

Ik werk in en voor de publieke sector omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan een betere samenleving. Daarnaast vind ik de publieke sector vanuit bedrijfskundig oogpunt heel interessant. In de commerciĆ«le sector gaat het om winst en omzet. In de publieke sector speelt dat niet, daar is de vraag ‘hoe definieer je de doelen en maak je die meetbaar?’ leidend. Ik ga graag aan de slag om samen met de opdrachtgever doelen te formuleren die meetbaar en realiseerbaar zijn. Ik help graag om de inrichting van de bedrijfsvoering te koppelen aan de doelen die gehaald moeten worden.

In het sociaal domein is er een grote afhankelijkheid van derden die moeten helpen om de doelen te realiseren. Belangrijke vragen waar ik graag aan help een antwoord te zoeken zijn: hoe geef je opdracht aan die derden? Welke prikkels zitten er in een wijze van bekostiging? Hoe organiseer je samenwerking? Ik hou van het maken van een gedegen analyse, maar vind het minstens zo belangrijk om vanuit die analyse ook praktisch, doelgericht aan de slag te gaan.

Ik ben een doener die pas stopt als het werk gedaan is.

T +316 45 50 18 60
M sander@interpactum.nl

Bouriciusstraat 14
6814 CW Arnhem