Onder ‘IP Actueel’ nemen de Interpactianen (onze adviseurs) je mee in hun werkveld, gekoppeld aan de actualiteit.

De druk op de jeugdzorg is een groot probleem.

Onlangs gaf staatssecretaris van Ooijen aan dat, wat hem betreft, de oplossing is dat minder jongeren professionele hulp moeten krijgen. Deze uitspraak kon op de nodige kritiek rekenen van professionals omdat het te kort door de bocht zou zijn. Feit is wel dat de druk op de jeugdzorg een probleem is, dus hoe kunnen we dit oplossen? Bij InterPactum houden we ons bezig met maatschappelijke vraagstukken en vanuit die doelstelling willen we graag ons steentje bijdragen aan de discussie rondom de druk op de jeugdzorg.

De ‘Onafhankelijke Cliëntondersteuner’ als onderdeel van de oplossing

Vanuit InterPactum zien wij mogelijkheden voor onafhankelijke cliëntondersteuning om de druk op de jeugdzorg te verminderen. Op dit moment zijn Daniel Spruit en Sander Landman, beiden adviseur bij InterPactum, bezig met een opdracht bij een gemeente in Noord-Holland om de onafhankelijke cliëntondersteuning te versterken. Duidelijk is dat de onafhankelijke cliëntondersteuners een meerwaarde hebben.

Wanneer een inwoner niet precies weet wat zijn/haar hulpvraag is, kan de cliëntondersteuner helpen om deze vraag duidelijk te krijgen. Daarnaast kan de cliëntondersteuner informatie verstrekken waar de inwoner terecht kan met deze hulpvraag. Wat de onafhankelijke cliëntondersteuner specifiek voor jeugd kan betekenen wordt uitgebreid beschreven door Movisie in de handreiking: “Onafhankelijke clientondersteuning voor jeugd”. Onafhankelijke cliëntondersteuning voor Jeugd vervult een preventieve functie, het kan het gebruik van niet passende zorg verminderen en zo de druk op de jeugdhulp verlichten. Daarnaast kan een cliëntondersteuner Jeugd jongeren en hun ouders/verzorgers helpen en wegwijs maken in het complexe zorglandschap. Zo krijgen zij sneller de hulp die zij echt nodig hebben.

Daniel en Sander: ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning kan een oplossing zijn om de druk op de jeugdzorg te verminderen. We hopen dat de overheid aan de slag gaat met het beter zichtbaar maken van onafhankelijke cliëntondersteuning, omdat nog te weinig mensen van het bestaan dan deze voorziening afweten.’

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp