DAK: Team met een missie

Gepubliceerd op 19 november 2021

“Wij willen een laagdrempelige plek zijn waar dak- en thuisloze mensen zich welkom en veilig voelen om een hulpvraag te stellen. Vanuit het besef van de kwetsbare positie waarin mensen verkeren die bij ons komen”. Dit is een belangrijke pijler waarmee we die missie in de praktijk brengen. Naast de laagdrempeligheid is er  nog iets wat het DAK uniek maakt: de inzet van ervaringskennis.

Op 7 april is het Daklozen Advieskantoor geopend in hartje Arnhem. Daar staat een divers team klaar om dak- en thuisloze mensen verder te helpen: medewerkers van de gemeente Arnhem (afdelingen burgerzaken en Werk & Inkomen), de GGD, Pactum jongerenopvang en een ervaringsdeskundige van Straatzaken/IrisCovery. Mensen kunnen er terecht voor advies, praktische hulp bij het aanspraak maken op voorzieningen of voor een buddygesprek met een ervaringsdeskundige.

De pilot volgt uit een behoeftepeiling onder dak- en thuislozen die op verzoek van de Gemeenteraad is uitgevoerd door bureau Beke. Wat willen ze zelf?: “één fysieke plek waar we welkom zijn en waar de drempel om hulp te vragen als je dakloos bent of dreigt te worden zo laag mogelijk is”.

Er was een doel, een top locatie en een groep dedicated professionals om het DAK te bemensen. Toen we begonnen was de ruimte kaal, er stond niets in. Er lag géén plan voor de samenwerking. Voor mij als kwartiermaker een carte blanche om samen met de mensen ‘on the job’ het DAK op te bouwen. Met behulp van Straatzaken en collega’s van de Connectie werd het pand in no time omgetoverd tot een gastvrije plek voor bezoekers en voor de professionals. Met het team heb ik de missie geformuleerd die leidend is voor wat we doen en hoe we dat doen.

Een unieke toevoeging is de inzet van ervaringskennis, dat wil zeggen: ervaring met dakloosheid en het herstelproces.

Een unieke toevoeging is de inzet van ervaringskennis, dat wil zeggen: ervaring met dakloosheid en het herstelproces. Het is een hoge drempel voor mensen om aanspraak te maken op hulpverlening en zeker naar de daklozenopvang  is hoog. Mensen voelen zich kwetsbaar, erven schaamte en hebben vaak het gevoel dat ze niet goed begrepen worden. De ervaringsprofessionals kunnen goed aansluiten bij de belevingswereld van bezoekers en zorgen zo voor laagdrempeligheid en veiligheid. Ze weten wat er in hun situatie écht toe doet en stimuleren bezoekers om daarmee aan de slag te gaan.

Ervaringsdeskundigen laten nog op een ander aspect hun meerwaarde zien. Ze helpende andere collega’s om door de ogen van bezoekers te kijken naar de hulpvraag en vandaaruit toe te werken naar een oplossing. Ze zijn de bruggenbouwers tussen de belevingswereld en het hulpaanbod.

Medio november hebben we de tussenstand opgemaakt van de doelen die we gesteld hebben. De resultaten in het kort:

  • We zijn een laagdrempelige, neutrale en niet-bedreigende plek: mensen met uiteenlopende hulpvragen weten ons te vinden, zelfs mensen die onder de radar verblijven;
  • Vooral mensen die nog niet bekend zijn met de hulpverlening kunnen we sneller helpen;
  • De disciplines op het DAK sluiten goed aan op de hulpvragen van bezoekers;
  • Fysiek samenwerken op het DAK werkt als katalysator voor de ketensamenwerking daarbuiten;
  • Bezoekers waarderen dat ze minder van het kastje naar de muur gestuurd worden;
  • Áls we moeten doorverwijzen zorgen we voor een warme overdracht, bijvoorbeeld naar het wijkteam.

Met trots kijk ik terug op wat we gerealiseerd hebben in zo’n korte tijd. Buiten de gebaande paden werken en de mens meer centraal zetten werpt zijn vruchten af en geeft méér voldoening voor de professionals die met hart en ziel voor de zaak werken.

Marieke Sanders

Een laagdrempelig loket voor advies en hulp zoals het DAK is één van de belangrijke schakels in een sluitende aanpak voor dak- en thuislozen. Als InterPactum zijn we bij verschillende ontwikkelingen betrokken om dak- en thuisloosheid aan te pakken. Drie voorbeelden:

  • Programma dak- en thuisloze jongeren, gemeente Arnhem;
  • Regionaal Actieprogramma wonen met begeleiding, regio Achterhoek;
  • Transformatie geïntegreerde voorzieningen voor dak- en thuislozen, gemeente Amsterdam.

Weten wat we voor u kunnen betekenen? Schroom niet om contact met een van ons op te nemen! We denken graag met u mee.

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp