BURGERPARTICIPATIE | Een interessant advies van de commissie Brenninkmeijer omtrent het betrekken van burgers bij de klimaatplannen.

De uitvoering van het klimaatakkoord raakt iedere burger. Het is dus vreemd dat er tot nu toe er zo weinig aandacht voor is en burgers maar mondjesmaat kunnen meepraten over iets dat ons allemaal direct of indirect gaat raken.

Lees hier meer over het advies aan het kabinet.

Advies rapport Brenninkmeijer

 

 

×

Hoi!

Klik op onderstaand contact om te chatten.

× WhatsApp