Burgerparticipatie draagt bij aan een prettigere leefomgeving

InterPactum staat ervoor om opdrachtgevers te ondersteunen bij de transitie en transformatie in het fysieke domein, zodat een integrale aanpak leidt tot de realisatie van een prettige leefomgeving voor elke inwoner. Wij zien het als kansrijk om de opgaven vanuit het fysiek domein te koppelen aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken in wijken, buurten en gemeenten. Daarvoor is burgerparticipatie van belang, zodat burgers kunnen meedenken en invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leefomgeving. InterPactum faciliteert de samenwerking tussen én met gemeenten, inwoners en maatschappelijke instellingen. Voor de gemeente ontstaat er een andere dialoog met mensen; naar betrokkenheid vooraf, in plaats van bezwaren achteraf.

Burgerparticipatie door Allemaal Meedoen

InterPactum ontwikkelde allemaalmeedoen.nl, een innovatief Burgerparticipatie Programma. Onze kracht is het toepassen van het programma op maat voor onze opdrachtgevers. Door Allemaalmeedoen uit te voeren ontstaat actieve betrokkenheid bij de gewenste en diverse doelgroep(en). Nieuwe ideeën en plannen ontstaan en worden gedeeld en draagvlak en samenwerking komen tot stand bij de vormgeving en uitvoering van beleid of plannen. De deelnemers komen écht in actie. Wanneer gewenst verzorgen wij de projectleiding of managen het gehele burgerparticipatie programma bij onze opdrachtgevers.

Contact