Alex van Houtrijve

Adviseur – Werk & Educatie
alex@interpactum.nl
06-30770995

Alex is een jonge InterPactiaan met een achtergrond als socioloog, maatschappelijk werker en informatiekundige. De afgelopen jaren was hij actief in diverse rollen als kwartiermaker, programmasecretaris, projectmedewerker en adviseur bij verschillende overheidsinstanties. Als InterPactiaan wil Alex zich verder ontwikkelen als adviseur in het sociale domein en in het bijzonder in de thema’s maatschappelijke opvang, social return en werkloosheid.

In een vorige baan werkte Alex in de daklozenopvang, in Athene als coördinator aan een project voor en met vluchtelingen en als sociaal werker in een woongroep voor mensen met en triple diagnose. Daar heeft Alex ervaren hoe belangrijk adequate hulpverlening is en werd de motivatie geboren om zich blijvend in te zetten voor de minderbedeelden.

Nu, als adviseur bij InterPactum, komen Alex zijn ervaringen samen: sociologische en informatiekundige kennis gevoed met ervaring uit de praktijk. Hij slaat bruggen tussen partijen en legt verbinding tussen mensen, daar heeft Alex van nature voelsprieten voor. Via die weg wilt Alex van de Aarde een nóg mooiere plek in het universum maken.

 

 

Bijdragen van Alex