Uitdagingen en kansen bij Regionale Samenwerking

Regionale samenwerking is per definitie een complex speelveld. InterPactum werkt in het sociaal domein, met name met inkoop, beleidsontwikkeling of contractmanagement. Vaak kom je in een regionale samenwerkingsvorm terecht. Er zijn veel samenwerkingsverbanden in...

brainstormsessie

De inclusieve arbeidsmarkt en de coronacrisis In april hebben we een samen met veertien professionals een brainstormsessie gehad over de inclusieve arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. In onderstaande infographic vindt u de uitkomsten van deze sessie. Doe er uw...

offensief inclusief

Samen met uw organisatie willen wij vol “in de aanval gaan” op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt om daarin meer resultaten te behalen. Ons ‘Offensief Inclusief’- programma richt zich op gemeenten en organisaties die zich meer willen richten op sociaal en...